Các khóa học đã đăng ký

Trần Trung Lĩnh

“Đóng lều ngủ dọc đường, cùng vượt qua những đèo dốc hiểm trở, chúng tôi càng thán phục những thầy cô giáo, họ đã băng đèo vượt suối như vậy để đến trường dạy học hàng ngày. Chính lúc ấy, chúng tôi nhận ra rằng vinh quang không phải là những lời tán dương, không phải là sự nghiệp lẫy lừng, không phải là gia sản kếch sù, mà đơn giản là được nhìn vô mắt tụi nhỏ, thấy hình ảnh của mình phản chiếu chân thật trong ấy”

Từ khóa